TUGASAN M02 - PROJECT MANAGEMENT

PREPARE TENDER PROCESS (1)

PENGENALAN

Tender atau penawaran merupakan proses awal dari aktiviti pembinaan. Dimana tender merupakan suatu sistem pertandingan untuk mengadakan atau memilih kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan, dan memilih perunding sebagai pemilik didalam projek, dengan mengajukan tawaran bertulis tentang besarnya kos dan limit masa yang diperlukan
penawaran terdiri dari penawaran awam dan penawaran terbatas. Penawaran awam adalah kaedah pemilihan penyedia barang / perkhidmatan lain yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman rasmi untuk penerangan umum supaya orang ramai yang berminat dan memenuhi kelayakan dapat mengikutinya, sedangkan penawaran terbatas adalah penawaran yang dilaksanakan antara rakan kongsi yang telah berdaftar dan mempunyai kelayakan serta klasifikasi bidang tertentu sesuai dengan tahap keperluan pada pelaksanaan pekerjaan.
Tender dalam suatu aktiviti pembinaan bertujuan agar terciptanya persaingan yang sihat antara peserta tender dalam mengajukan tawaran pekerjaan.

SKOP
  • Mengenalpasti masalah tender dikeluarkan.
  • Memastikan tahap kepakaran tenaga pekerja.
  • Mengkaji jenis tender dan prosedur penawaran tender oleh syarikat.
  • Memastikan tahap keupayaan yang minimum.
OBJEKTIF
  • Mengeluarkan tender untuk memperbaharui sistem komputer di syarikat kami iaitu PxNxDxL Studio's  Sdn. Bhd.
  • Menyiapkan kerja dalam tempoh yang telah ditetapkan.
  • Mengikut spesifikasi kerja yang telah di cadangkan.
  • Dapat memberi kepuasan kepada syarikat berkenaan.
  • Agar dapat menghasilkan jalan kerja yang terbaik.

1 comment: